Error when starting Standard ERP on terminalserver
Morten Rolstad
2018-10-17
Hello,
We have a customer which is going to use Standard ERP on a terminalserver. We have created a folder under C:\HansaWorld for each user. All users have full access to this folder.
Next we copied all files and folders from an good working client to each of the users folder (C:\HansaWorld\)
For some users this works perfectly fine, but for other users, nothing happens when they try to start the program.
We get this error in the eventlog:
Faulting application name: StandardERP.exe, version: 8.0.0.0, time stamp: 0x5b87010a
Faulting module name: StandardERP.exe, version: 8.0.0.0, time stamp: 0x5b87010a
Exception code: 0xc0000005

Fault offset: 0x002e5329
Faulting process id: 0x1320
Faulting application start time: 0x01d465e0cee04e3d
Faulting application path: C:\HansaWorld\Tina\StandardERP.exe
Faulting module path: C:\HansaWorld\Tina\StandardERP.exe
Report Id: a16e99e0-ae88-4d9b-9d5a-9eef2e45cbae
Faulting package full name:

Faulting package-relative application ID:


If we browse to another users folder (a user that is working), it also works for this user.
We then copied all files from this working user to the not-working user, but still we get the error in the eventlog.
I can't see any logic in this behavior, and need some help on this issue.

Regards
Morte Rolstad/IT Innovasjon AS
Per
2018-10-17
Hei Morten.
Takk for din melding.


Vennligst oppgi hvilken kunde dere foretreder.
Denne saken kommer til å bli eskalert til 2.linjesupporten og vi trenger derfor navn på kunden.

Spørsmål: Ser at dere bruker Standard ERP Versjon 8.0 Dette er en veldig gammel versjon av Standard ERP, finnes det noen grunn til hvorfor dere ikke valgt å bruke seneste versjonen 8.4 av Standard ERP?

Mvh.
Per
HansaWorld Support

Morten Rolstad
2018-10-17
Short update,
This is the content of hnasa.log for a user not working:
2018-10-17 12:34:54 *** running with new mail receiving and parsing ***

And this is the content of the same file for a working user:
2018-10-17 12:35:45 *** running with new mail receiving and parsing ***
2018-10-17 12:35:45 *** Using Clock Replacement ***
2018-10-17 12:35:45 *** using a freelist to keep track of free space ***
2018-10-17 12:35:45 *** RELOAD UI FULLY ***
2018-10-17 12:35:45 *** RELOAD LANGUAGES ***
2018-10-17 12:35:46 Database ID is: 75D6B599BB02E2AD0FCBD5379B36ED5C
2018-10-17 12:35:46 mrp->sz: 1488 stat: 0 ec: -1 em:
2018-10-17 12:35:46 mrp->sz: 11874 stat: 0 ec: -1 em:
2018-10-17 12:35:46 mrp->sz: 422 stat: 0 ec: -1 em:
2018-10-17 12:35:46 8.4 2018-07-26 (build 84192011)
2018-10-17 12:35:50 SendWebRequest    54.228.222.177    447    /HTSLogAction.hal    SendLogActionReply    res = false

2018-10-17 12:35:50 Steng database
Morten Rolstad
2018-10-17
Hei Per,
Dette gjelder kunde: InHouse Group
Vet ikke hvorfor de kjører denne versjonen.
De benytter AvoneIT i Sverige som Hansa-partner. HAr ikke spurt AvoneIT om dette.
Mvh
Morten
Per
2018-10-17
Hei igjen.
Takk for informasjonen.


Har dere mulighet å kopiere og sende oss filen "hansa.log" fra en av deres klienter som ikke virker.
Dere finner denne filen ved å gå til mappen der Standard ERP er installert.
Dere kan enkelt legge ved denne filen her på forumet (klikk på Choose Files)

Mvh.

Per
HansaWorld Support
Morten Rolstad
2018-10-17
Created byPer13:45 17 Oct 2018
Hei igjen. Takk for informasjonen. Har dere mulighet å kopiere og sende oss filen "hansa.log" fra en av deres klienter som ikke virker. Dere finner denne filen ved å gå til mappen der Standard ERP er installert. Dere kan enkelt legge ved denne filen
Hei,Dette er innholdet i hansa.log:

2018-10-17 12:34:54 *** running with new mail receiving and parsing ***

Har testet et par ting. Hvis man sletter mappen "halcust" og starter programmet, får man logget på en gang. Den laster da ned en ny halcust-mappe. Men neste gang man starter programmet vil det ikke starte igjen, da er det samme som sist.
Morten
Per
2018-10-19
Hei igjen.

Det faktum at programmet virker uten problem på noen klienter, mens ikke alls på andre, høres ut som at det muligens er en forskjell mellom de maskinene som brukerne bruker.

Vi trenger litt informasjon fra dere iht. de maskiner som brukerne bruker:
1. Er de på samme nettverk?
2. Bruker de samme brannvegg?
3. Bruker de samme operativsystem? Hvis ja, er de på samme versjon?
4. Skjer dette helt plutselig, eller har dere gjort noen endringer i de klienter som dette skjer?


Hvis dere kan finne ett sammenheng mellom de klienter som programmet ikke virker på, så kan vi derfra prøve å finne en løsning på problemet.

Lurer også på om dere har mulighet å oppdatere til seneste versjon 8.4 da 8.0 er veldig gammel, og støttes ikke av f.eks seneste MAC OS versjon 10.14 Mojave.

Mvh.
Per
HansaWorld Support
Morten Rolstad
2018-10-19
Created byPer10:30 19 Oct 2018
Hei igjen. Det faktum at programmet virker uten problem på noen klienter, mens ikke alls på andre, høres ut som at det muligens er en forskjell mellom de maskinene som brukerne bruker. Vi trenger litt informasjon fra dere iht. de maskiner som brukern
Hei, Da har du misforstått litt. Dette er på en terminalserver. Altså logger alle klientene/brukerne på samme server, med hver sin profil. Det er en folder pr. bruker hvor de starter programmet fra. F.eks Starter en bruker fra C:\HansaWorld\"Bruker1"\StandardERP.exe
Mens en annen bruker starer programmet fra C:\HansaWorld\"Bruker2"\StandardERP.exe

Filene i de forskjellige brukermappene er helt identiske. Har også forsøkt å endre navnet på exe-fila slik at de ikke er like, men uten resultat.
Har opprettet 15 brukermapper, 10 fungerer fint, mens 5 får denne feilmeldingen i eventloggen.

Nå har det seg slik at vi har funnet en workaround som ikke er logisk i det hele tatt. Nemlig å opprette en undermappe under brukernavnet, altså C:\HansaWorld\"Bruker2"\Hansa\StandardERP.exe
Og da startet plutselig programmet.....
Men selv om vi har på en måte fått programmet til å fungere, vil jeg ikke uten videre anse saken som løst. Vil derfor gjerne at dere fortsatt ser etter en mulig årsak til at det oppfører seg slik.


Mvh
Morten
Per
2018-10-24
Hei.

Vil bare si at vi fortsatt ser på saken.

Mvh.
Per
HansaWorld Support
Per
2018-11-19
Hei igjen.

Dette problemet kan komme seg ved å ha .exe og .hob filene direkte i C:\HansaWorld\-mappen uten å ha noen undermappen mellom. For å løse dette anbefaller vi noen av disse løsningene:

a. Reinstaller Standard ERP. Denne gangen, vennligst sørg for at stien der .exe og .hob filene ender op er C:\HansaWorld\Standard ERP\[.EXE OG .HOB HER] Med andre ord, når dere endrer installasjon stien når dere installerer om, sørg for at dere fjerner Program Files (x86) fra stien. Derfra skapes det da en StandardERP undermappe hvor .exe og .hob blir automatisk plassert. (anbefaler denne)

b. Alternativt kan dere skape en mappe på skrivebordet med klientens data, og starte det opp fra der.

c. Et annet alternativ er å legge til EnNoBo enabler til klientens mappe og starte det opp fra der. Hvis dere bruker dette alternativet, vennligst følg densamme instruksen for å lage stien for filene i a. og b. (det vil si, ikke fra C:\HansaWorld\)

Mvh,

Per
HansaWorld Support
This thread has been closed for further comments. Please create a new thread
Back to the list
Latest Posts
ConsulBiotech, Investigação e Desenvolvimento, Unipessoal, LDA
Bom dia, Não consigo abrir o Standard Acciunts, no MacOS Soroma. A aplicação dá erro 327 (“could ...
08:46 8 Jun 2024
Alan
??...
11:16 5 Jun 2024
You can subscribe to notifications for any post in this forum by selecting the 'star' icon on the top right corner of the topics list. You have to log in to use this functionality.